درباره ما

تحول فردی در مسیر استادی زندگی

آموزش عملی مهارت های زندگی برای رسیدن به آرامش درونی، زندگی شادتر و موفقیت های بیشتر، از طریق اجرای بازی های گروهی در فضایی شاد و خانوادگی

آموزش های ما

اگر بدنبال ایجاد بهبود در کیفیت زندگی خویش هستید، اگر به شناخت خود اهمیت می دهید و در جستجوی صلح و آرامش درونی هستید، و اگر نیاز به ایجاد بهبود در روابط شخصی و خانوادگی خود احساس می کنید، برای رهایی از گذشته و رسیدن به موفقیت ، دوره ها و آموزش های کلام زنده برای شما مفید خواهند بود. 

workshop persian community life coach

تفاوت های ما

هدف ما در کلام زنده ایجاد تغییرات مثبت و پایداردر کیفیت زندگی افراد است. و باور داریم این تغییر نه از طریق یادگیری بلکه از طریق تحول فردی رخ می دهد. یادگیری، اضافه شدن میزان دانش و اطلاعات ذهنی است. اما تحول تغییر نوع مشاهده گری یعنی گسترده شدن بینش زندگی است. 

workshop persian community life coach

برنامه همایش های آینده

14,15,16 Feb 2020

همایش سه روزه "دیدن" در سیدنی

All day

Castle Grand Function Centre

Event Details

14,15,16 Feb 2020

همایش سه روزه "دیدن" در سیدنی

آموزش عملی مهارت های زندگی 

برای رسیدن به آرامش درونی،زندگی شادتر و موفقیت های بیشتر.در فضایی دوستانه، خانوادگی و شاد همراه با بازی های گروهی.سه روز شگفت انگیز برای شناخت خویش و بهبود رابطه ها. دوره ای بسیار متفاوت با هر سمینار و آموزشی که تا به امروز تجربه کرده اید.

All day

Castle Grand Function Centre

ارتباط با ما

Send Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

برای اطلاع از آخرین برنامه های آموزشی کلام زنده در استرالیا و راهنمایی و ثبت نام لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید workshop persian community life coach

Message us on WhatsApp

Kalamezendeh-Australia

0432671707-0423084674